Assemblea del 7-2-2020

En l’ asemblea del divendres 7 de febrer tots els punts de l’ordre del día s’aprovaren per unanimitat , per tant el calendari electoral serà l’exposat en la convocatòria